Pseudovetenskap

Det som faller utanför vetenskapens domäner blir då pseudovetenskap, till exempel alkemi och astrologi.

Skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap är inte vem någon är eller vilken titel någon bär utan hur hen går tillväga.

Skillnaden är inte heller att pseudovetenskapen strider mot de teorier som redan finns. Då skulle man ju aldrig komma vidare.

Och skillnaden är inte att pseudovetenskapen strider mot sunt förnuft. Vad är nämligen sunt förnuft? Kan man med sunt förnuft dra slutsatsen att jorden snurrar runt solen när man varje dag ser den stiga upp över himlavalvet för att sedan gå ner igen. Är det inte sundare att hävda att solen går upp och ner?

Embed from Getty Images

Skillnaden är istället att pseudovetenskapen inte använder sig av vetenskapens grundprinciper, till exempel att teorier måste vara möjliga att falsifiera.

Några typiska tecken på att det rör sig om pseudovetenskap är auktoritetstro, att det inte går att göra om experimentet med samma resultat, anekdotisk eller handplockad bevisföring och att man inte försöker falsifiera sin ”teori” (om det nu skulle vara möjligt).

Karta över Vetenskapsteori