När vetenskapen har fel

Hur korrekt är vetenskapen? Ett sätt att uttrycka det hela på är att konstatera att vetenskapen har haft fel i mycket, till och med sådana giganter som Isaac Newton och Albert Einstein hade fel. Varför skulle vi då ha rätt idag? Framtiden kommer sannolikt att visa att vi haft fel.

Pessimistisk metainduktion

Samma slutsats kan formuleras med den pessimistiska metainduktionen:

Eftersom alla tidigare teorier varit felaktiga, så är sannolikt även våra nuvarande teorier felaktiga.

Ett annat synsätt är att man tidigare visserligen hade fel i smådetaljer, men att den stora bilden ofta fortfarande fungerar. Om du spelar biljard så räcker Newtons världsbild alldeles utmärkt.

Embed from Getty Images

Isaac Newton

Vetenskapen är emellertid det bästa vi har även om alla gåtor inte är lösta.

Framstå hellre som en idiot än att vara det

Men vad ska den stackars forskare göra vars teori var felaktig? Det självklara svaret är att genast förkasta den och gå vidare med något annat. I praktiken är det förstås inte så lätt. Kom ihåg den framgångsrika forskarens personlighetstyp: hen ska tåla mothugg och bli hånad för att just kunna bli framgångsrik. Men kom ihåg:

”Det är bättre att erkänna att man har fel och framstå som en idiot än att inte erkänna det och vara en idiot.”

Lord Colin Renfrew, professor i arkeologi vid Cambridge University, är en av Europas mest kända arkeologer. Hans mest berömda bok är Archeology and Languages – the puzzle of the Indo-European Origins från 1987. Där hävdar han att ursprunget till de indoeuropeiska språken uppstod i nuvarande Turkiet för 9 000 år sedan och spreds därifrån tillsammans med jordbruket.

Embed from Getty Images

Detta faktapåstående ledde till en lång akademisk strid med Marija Gimbutas, som argumenterade för att de indoeuroepiska språken spreds från stäpperna i nuvarande Ryssland och Ukraina några tusen år senare, i en separat våg som inte hade med jordbruket att göra.

År 2015 gjordes den första studien med dna-analyser från människor som levde på stäpperna och i Centraleuropa under den aktuella tidsperioden. Det visade sig att Renfrew hade fel!

Men observera att detta inte innebär inte att Gimbutas hade rätt, enligt lagen om det uteslutna tredje (något kan inte vara sant och falskt samtidigt), det vill säga att om två personer hävdar oförenliga faktapåståenden, så kan inte båda vara sanna. Men det betyder förstås inte att den som inte hade fel har rätt. Båda kan ha fel!

År 2018 hölls en konferens där den då 80-årige Renfrew deltog. Han sammanfattade sitt livsverk:

”Certainly I was wrong!”

Han hade fel, men genom sitt erkännande var han en heder för vetenskapen.

Karta över Vetenskapsteori