Olika vetenskaper förhåller sig till verkligheten på olika sätt

En naturvetare vill komma så nära verkligheten som möjligt och – om möjligt – göra en avbildning som stämmer så bra som möjligt av verkligheten. Humanvetaren nöjer sig med att tolka verkligheten eftersom hen vet att det inte finns några “nakna fakta”. Med detta menar hen att vi alltid måste tolka allt – det går inte att observera några rena fakta, eftersom vi bland annat behöver begrepp för att kunna förstå det vi observerar.

Naturvetare vill upprätthålla idealet om den neutrale forskaren som i sin forskning gör skillnad mellan faktapåståenden och åsikter för att kunna nå fakta, det vill säga sanningen om hur världen är. Det är något som humanvetare ofta avvisar, eftersom det inte går att komma ifrån tolkningar och åsikter. Möjligen kan man ha det som utopi, men att tro att det helt går att tvätta bort åsikter och tolkningar från faktapåståenden är naivt.

Ett grundläggande, vanligt misstag är att tro att naturvetenskapen inte ägnar sig åt tolkningar. Alla använder sig dock av tolkningar. Även naturvetare måste tolka sina resultat från experimenten.

Humanvetenskapen älskar tolkningar och det finns för humanisterna ett värde i att göra eleganta långtgående tolkningar. Att komma fram till samma sak som tidigare forskning är onödig och svag forskning menar de.

Embed from Getty Images

Humanvetarna och deras tolkningar?

Naturvetenskapen skyr däremot tolkningar. Det bästa är att hålla sig till resultaten så långt som det är möjligt, med så få tolkningar som det går. Att komma fram till samma sak som tidigare forskning stärker teorierna och är därför nyttigt för samhället.

Embed from Getty Images

Naturvetarnas inställning till tolkningar?

Karta över Vetenskapsteori