Vi litar på auktoriteter

Det enklaste sättet att nå sanningen är att fråga någon som vet vad sanningen är. Detta är det absolut vanligaste sättet att ta reda på vad som är sant:

  • Googla!
  • Slå upp ordet i Nationalencyklopedin!
  • Fråga din lärare!
  • Läs den senaste artikeln från forskningsfronten!

Problemet med detta är förstås att du då måste lita på den personen. Tänk om hen inte är expert eller försöker luras!

För att avgöra om du kan lita på det du läser eller hör så måste du avgöra källans trovärdighet. Då ägnar du dig åt källkritik.

En genväg i källkritiken är att ägna sig åt källtillit, det vill säga läsa texter som du vet att du kan lita på. Seriösa nyhetsartiklar är bra eftersom de är förhandsgranskade av professionella journalister som redan gjort det källkritiska jobbet åt dig. I de flesta fall kan du lita på seriös tidningsrapportering. Men inte alltid, eftersom det sällan finns tid och resurser för journalister att granska sina uppgifter i alla enskilda detaljer.

Det som skiljer vetenskapliga texter från de flesta andra är att de är “säkrade”. Med det menar jag att de är genomlästa, kritiskt granskade och ibland är experimenten till och med genomförda flera gånger. Allt detta för att det som står i artiklarna ska vara sant. Det är ytterligare ett steg i granskningen om vad som är sant och osant som går längre än förhandsgranskningen. Närmare sanningen än så kommer du inte!

Karta över Vetenskapsteori