Deduktion

Deduktion innebär att du utgår ifrån premisser (förutsättningar) och sedan drar logiska slutsatser utifrån dem.

Premiss 1: Alla människor är dödliga

Premiss 2: Jag är en människa

***

Slutsats: Jag är dödlig

Embed from Getty Images

Detta är både en korrekt och sann slutsats. Men följande slutsats är också korrekt:

Premiss 1: Alla människor har tre ögon

Premiss 2: Jag är en människa

***

Slutsats: Jag har tre ögon

Jag gissar att du håller med om att slutsatsen är falsk. Så vad är det som har gått fel? Jo, i ett deduktivt resonemang är slutsatsen sann bara om premisserna är sanna. Och i det andra exemplet var inte den första premissen (alla människor har tre ögon) sann. Det gör att även om resonemanget är korrekt, så kan slutsatserna ändå bli osanna.

Deduktion som bygger på premissen “Ledare blir uppassade av sina tjänare och gör ingenting annat än äter och sover”.

Fördelarna med deduktion är att du kan vara säker på slutsatserna om premisserna är sanna. Men nackdelarna är att du egentligen inte har lärt dig något nytt. I princip visste du detta redan tidigare, till exempel att du är dödlig.

Ett misslyckat intelligenstest

Vissa IQ-test använder sig av deduktion för att mäta intelligensen hos provdeltagarna. Det är dock inte alltid det funkar. Vid ett tillfälle fick ryska bönder frågor som påminde om IQ-studier. De fick följande premisser och skulle dra en slutsats av dem:

Premiss 1: Alla björnar är vita där det alltid finns snö.

Premiss 2: I Novaya Zemlya är det alltid snö.

***

Vilken färg har björnarna där? (Slutsatsen)

Embed from Getty Images

Att vara eller inte vara.

Forskarna fick följande svar av en av deltagarna:

“Jag har bara sett svarta björnar och jag vill inte uttala mig om det som jag inte sett.”

Svaret tvingade forskarna att komma med en uppföljningfråga:

Men vilka slutsatser kan du dra av mina ord?

Svaret:

“Om en person inte varit där så kan han inte säga något baserat på bara ord. Om en man som var 60 eller 80 hade sett vita björnar och berättade det för mig, så skulle jag kunna tro honom.”

En rimlig slutsats av bondens svar: Det låter klokt att tänka så, men det ger inga poäng i IQ-tester. Man kan också fråga sig vad det är för slags intelligens som IQ-tester mäter.

Det deltagaren gjorde var att han använde sig av induktion …

Karta över Vetenskapsteori