Kvantfysik – Vetenskaplig revolution

Detta leder till att forskarna utvecklar kvantfysiken. Och nu är äpplet djävligt förvirrat … 🙂

Den röda trekanten (anomalin) förklaras av det nya paradigmet (kvantfysiken) och förvandlas därför till kunskap och placeras i den nya kunskapsbägare (kvantfysik), samtidigt som en del tidigare kunskap visar sig vara felaktig – de bruna figurerna.