Einstein – Vetenskaplig revolution

Men med tiden blir anomalierna så många att forskarna anser sig tvungna att överge sitt gamla paradigm, eftersom det uppenbart finns felaktigheter med det. Det sker en ny vetenskaplig revolution.

I vårt exempel formulerar nu Albert Einstein sin relativitetsteori där han förklarar äpplets väg till marken (det vill säga gravitationen) på följande sätt: Äpplets rörelse motsvaras av en rät linje i en krökt rymdtid.

Einstein kan visa att en del av den gamla kunskapen är felaktig.

De tre röda kvadraterna (anomalier) förklaras enligt ett nytt paradigm (relativitetsteorin) och blir därför till kunskap och kan placeras i den nya kunskapsbägaren (relativitetsteorin). En grön stjärna och två gröna cirklar blir bruna, eftersom de är felaktiga.