Aristoteles – Kunskapen samlas in

Ju längre tiden gick och forskningen fortsatte, desto mer kunskap samlades in.

När tillräckligt mycket kunskap hade samlats in formulerade Aristoteles sin teori om varför vissa saker faller mot marken, men inte andra. Han menade att i området mellan jorden och månen fanns det fyra olika ämnen: Jord, vatten, luft och eld. Dessa ämnen rörde sig till sin “naturliga” plats. Jord rörde sig mot universums mitt (som var jordklotet). Även vatten rörde sig mot universums mitt, men inte lika starkt som jord. Luftens naturliga plats låg ovanför vattnet men under elden. Och elden ville röra sig till sin naturliga plats, i en riktning från universums mitt.

Ett äpple motsvaras av ämnet jord. Så när ett äpple faller rör det sig mot sin naturliga plats, jordklotet.

Nu finns alla gröna kunskapscirklar i kunskapsbägaren (Aristoteles).