Aristoteles – Extraordinär vetenskap

När anomalierna blivit tillräckligt många börjar allt fler ifråga den samtida vetenskapen. Forskarna inser att deras utgångspunkter, teorier och eller metoder är felaktiga. Då börjar en fas som Kuhn kallar för extraordinär vetenskap. Forskarna börjar tänka om, pröva nya idéer som tidigare kanske förkastats och pröva nya typer av experiment – allt för att försöka förklara anomalierna.

Även dessa röda stjärnor (anomalier) hamnar bredvid kunskapsbägaren (Aristoteles), eftersom de (ännu) inte kan förklaras utifrån paradigmet.