Aristoteles – Anomalierna kan inte förklaras av paradigmet

Ibland kan forskarna inte förklara fenomenet utifrån sin tids vetenskap (paradigm). Det vill säga att det inte passar in i kunskapsbehållaren. Då kallas det för en anomali.

Den röda stjärnan (anomalin) kan inte förklaras av paradigmet och får därför inte plats i kunskapsbägaren (Aristoteles).