Aristoteles – Anomalierna ignoreras

I början brukar forskningen ignorera dessa anomalier.

Den röda stjärnan (anomalin) får helt enkelt ligga bredvid kunskapsbägaren (Aristoteles), vilket innebär att forskarna känner till den men kan inte förklara den. Därför ignoreras den.