Teorier

Teorier är verktyg för att förstå verkligheten. Även om de ofta är extremt komplicerade så behöver en teori inte vara det. I princip skulle en teori kunna vara så enkel som följande: På grund av gravitationen dras allting mot jordens yta. Till exempel kommer ett äpple som kastas upp i luften att falla ner på marken på grund av gravitationen.

En teori är alltid en tolkning av världen, som vanligen bygger på mängder av observationer.

Skapa teorier

Teorier skapas med hjälp av induktiva resonemang.

Det börjar med att du gör en mängd observationer av verkligheten, till exempel att du kastar iväg det där äpplet som hela tiden föll ner på marken. Du märker dock att äpplet – av någon anledning – slutar att rulla efter ett tag. Du vill förklara detta fenomen och bestämmer dig för att undersöka saken. Du prövar med en mängd olika äpplen – Granny Smith, Jazz och Pink Lady – och på olika underlag. Du märker att det både beror på äpplets utformning (sort, storlek och så vidare) och underlaget (asfalt, gräs, grus, sand). Och du upptäcker snart olika mönster för vad som påverkar äpplenas framfart.

När du till slut har tillräckligt många observationer formulerar du en teori om friktion.

Testa teorier

Teorier testas med deduktiva resonemang.

Nu vill du pröva din teori för att se om den faktiskt stämmer. Då formulerar du olika hypoteser med hjälp av deduktion om hur friktionen kommer att påverka äpplet: Ju mer friktion det är på underlaget, desto snabbar stannar bollen. Du skapar tre experiment där ett och samma äpple får samma utgångsfart på en bowlingbana, en grusväg och på en sandstrand.

Premiss 1: Ju mer friktion det är på underlaget, desto snabbare stannar äpplet.

Premiss 2: På en grusväg är det mer friktion än på en bowlingbana.

***

Slutsats: Äpplet kommer att sluta rulla snabbare på grusvägen.

Embed from Getty Images

“Hur långt rullar äpplet om jag kastar det från alptoppen?”

Sedan prövar du om dina hypoteser stämmer.

Det gör de! Då har din teori blivit starkare, eftersom den har prövats utan att ha falsifierats.

Karta över Vetenskapsteori