Confirmation bias

Confirmation bias handlar om att du hör det du vill höra. Eller läser det du vill läsa. Eller ser det du vill se. Det gäller även forskare. Hur noga du än försöker att kontrollera dina åsikter för att förbli neutral och objektiv, är det extremt svårt.

Det är på många sätt klokt att inte lita på oss själva. Eller för att tala med förläggaren Timo Hannay:

The Copernican Principle, evolution by natural selection, general relativity, quantum mechanics — is so mind-bendingly counterintuitive. Our embrace of truth as defined by experiment (rather than by common sense, or consensus, or seniority, or revelation, or any other means) has, in effect, released us from the constraints of our own innate preconceptions, prejudices, and lack of imagination.

Eftersom detta är så viktigt har en del forskningsområden utvecklat olika metoder för att minimera confirmation bias hos forskare.

Kontrollgrupper

Använd en kontrollgrupp för dina undersökningar. Om du till exempel vill pröva en ny sorts pedagogik för en klass med elever, så bör du ha en annan grupp där du inte använder den nya pedagogiken (kontrollgruppen).

Embed from Getty Images

Dubbelblinda experiment

Om du behöver vara ännu mer säker på dina resultat, till exempel om det handlar om mediciner som kan skada människor, så behöver du gå ännu längre.

En sådan metod är till exempel dubbelblinda experiment, där varken deltagarna eller forskarna vet vilka som fått den riktiga medicinen och vilka som fått sockerpiller och som – på grund av sin confirmation bias – skulle kunna få en placeboeffekt. En placeboeffekt innebär att man tror att man blir bättre (trots att man fått verkningslösa tabletter).

Så här säger evolutionsbiologen Richard Dawkins om dubbelblinda experiment:

“We are looking for tools to help nonscientists understand science better and equip them to make better judgements throughout their lives.

Why do half of all Americans believe in ghosts, three-quarters believe in angels, a third believe in astrology, three-quarters believe in hell? Why do a quarter of all Americans believe that the president of the United States was born outside of the country and is therefore ineligible to be president? Why do more than 40 percent of Americans think the universe began after the domestication of dogs? Let’s not give the defeatist answer and blame it all on stupidity. That’s probably part of the story, but let’s be optimistic and concentrate on something remediable: lack of training in how to think critically and how to discount personal opinion, prejudice, and anecdote in favor of evidence.”

Dubbelblinda studier har flera fördelar:

  • Vi lär oss att inte generalisera från anekdotisk bevisföring.
  • Vi får en uppfattning om hur stor inverkan slumpen har.
  • Vi får lära oss hur oerhört svårt det är att vara objektiv.
  • Det undergräver auktoritetsargument.
  • Bedragare, kvacksalvare och charlataner blir arbetslösa.

Använd inte ledande frågor i intervjuer och enkäter

Eftersom du vill veta vad deltagarna faktiskt vet, tror eller tycker i en enkätundersökning eller intervju är det osmart att använda ledande frågor. Då får du deltagarna att svara som du vill.

Redogör för dina egna åsikter

Berätta vilka åsikter du har om det du ska undersöka. Då kan andra göra en (bättre?) bedömning av om och i sådana fall hur du kan ha påverkat din undersökning.

Forska inte om något som du själv har starka åsikter om, särskilt inte om du har ekonomiska intressen i det du forskar om.

Karta över Vetenskapsteori