Vi använder vetenskapen

Mycket av det vetenskapliga kan fångas in i begreppen teori och metod. Teorierna är utgångspunkterna som du sedan prövar med olika metoder.

Teorierna ska kunna falsifieras. Kan de inte det är det inte fråga om vetenskap. Det är lite förenklat uttryckt teorierna som är slutmålet – de ska vara så nära sanningen som det bara går.

Metoderna ska vara systematiska och neutrala. Det handlar om hur man går tillväga för att pröva teorierna eller för att skapa underlag för att formulera nya teorier. Detta gör vi för att vi ska få så pålitliga resultat som det är möjligt. Så att vi kan lita på teorierna.

Embed from Getty Images

Det finns en anledning till att vi behöver hjälp med att hitta sanningen – vi är nämligen vanligen för begränsade eller trångsynta. Litteraturkritikern Harry Levin uttryckte det på följande sätt:

“The habit of equating one’s age with the apogee of civilization, one’s town with the hub of the universe, one’s horizons with the limits of human awareness, is paradoxically widespread.”

Karta över Vetenskapsteori