Hur finner vi ”sanningen”?

Om vetenskapens mål är att förstå och förklara verkligheten, det vill säga i praktiken nå sanningen, och att sanning handlar om att beskriva verkligheten så som den är, så kanske du undrar hur du ska gå tillväga för att göra detta.

Du kan nå sanningen på tre olika sätt. Genom att …

  • Lita på auktoriteter
  • Dra slutsatser
  • Använda vetenskapen

De tre sätten utesluter inte varandra. Exempelvis forskare använder sig av tidigare forskning och drar slutsatser när de använder vetenskapen.

Men kom ihåg vad nobelpristagaren i litteratur, Andre Gide, en gång sa:

”Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.”

Embed from Getty Images

Andre Gide

Karta över Vetenskapsteori