Kumulativa tal

En sista variant på hur visualiseringar kan lura dig är kumulativa tal. Med det menas att man lägger på det nya till det värde man redan hade.

Kumulativa tal innebär att de hela tiden ökar (om det säljs minst en enhet per tidsperiod).

I vissa fall finns det förstås en poäng med att redovisa de kumulativa talen, till exempel hur många som haft en sjukdom, så att det går att uppskatta den så kallade flockimmuniteten hos befolkningen.

Men det är lätt att man blir lurad för att allt ser bättre/större ut.

Öva på kumulativa tal

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 20

Karta över Tolka statistik