Den raka linjens fara

När du ser en linje antar din hjärna att den kommer att fortsätta i samma riktning. Men det behöver inte vara en grafisk linje utan ibland räcker en tanke som går i en viss riktning.

Följande Tiktok visar på det uppenbara problemet med att tänka så:

Ett annat exempel står Hans Rosling för när han berättar om sitt barnbarn som växte från 50 cm när hen föddes till 67 cm ett halvår senare. Om hen skulle fortsätta ha samma tillväxttakt skulle barnet vara 4 meter långt när det fyller 10. Men tillväxt sker ju inte linjärt hos människor.

Extrapolation

Att extrapolera innebär att du utgår ifrån de data du har sedan drar slutsatser om sådant du inte har data (till exempel framtiden).

Du gör det eftersom din hjärna vill ha det enkelt. Det handlar bland annat om att skapa helheter. I många fall är detta oproblematiskt: Ägaren i mataffären har varit vänlig mot mig alla gånger jag varit där tidigare, så han kommer nog vara vänlig nästa gång också.

Men i vissa fall är det mer problematiskt:

  • Om du drar dina slutsatser på lite data, det vill säga du har ett litet underlag, så är risken stor för att det inte är representativt – och då är risken att dina gissningar om framtiden är mycket osäkra.
  • Saker kan förändras – alla linjer är inte raka eller lika böjda. Bara för att du sett något hända några gånger, så behöver det inte hända lika snabbt igen eller ens över huvud taget. Längdtillväxten på människor är inte en linjär linje utan något som avtar de första tjugo åren.

Du kanske inte ska utgå ifrån att om du säljer 100 enheter på första dagen, så kommer du därför att sälja 100×365 = 36 500 enheter på ett år. Du lär i alla fall inte få ett banklån med det underlaget …

Interpolation

Att interpolera är i princip samma sak som att extrapolera, men istället så fyller du i saknade data bland dem du redan har:

Öva på den raka linjens fara

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 18

Karta över Tolka statistik

  • Den raka linjens fara påminner om problemen med induktion, som du kan läsa mer om som en del av Vetenskapsteori!