1D, 2D och 3D

Ett annat lika klassiskt som fult knep är att använda 2D och 3D istället för tabeller. Anledningen är att 2D ofta blir fel och att 3D alltid blir fel. Världens främste expert inom området, Edward Tufte, menar att till exempel tårtdiagram aldrig ska användas.

  • 1D handlar om längd, såsom linjer.
  • 2D innebär area, till exempel kvadrater.
  • 3D handlar om volym, bland annat kuber.

1D

En linje som fördubblas blir dubbelt så lång:

Inga problem – eller hur? Men problem uppstår när saker förändras och du vill illustrera det i 2D.

2D

För vad händer med en “fördubblad” kvadrat? Fördubblas sidorna eller arean?

Men om sidlängden på kvadraten fördubblas blir arean 4 gånger så stor.

Ännu värre blir det att använda 2D på följande sätt, som ska illustrera hur stor andel av en ko som olika aktörer i försäljningsleden får:

Jag har ingen direkt uppfattning om dessa andelar stämmer med vad en bonde faktiskt får ut för sitt kött. Men jag tror att poängen går fram … som alltid är kon. Kon är på ängen! 🙂

Jag har här använt två fula knep. Dels har jag räknat andelen (%) i 1D när jag mätte kon från hornet till rumpan, men det vi ser är ytan på kon (det vill säga 2D), dels har jag en bild som är längre än kon, vilket gör att den högra andelen (som bonden får) ser ut att bli ännu större.

Jämför vidare vad bonde får och vad affären får. Om vi räknar på ytan på kon (som våra ögon gör instinktivt) så ser det ju ut om att det går in kanske 6 huvuden på bakkroppen, trots att det bara borde gå in 2,5 huvuden.

3D

Och hur fördubblar vi en kub? Sidorna eller volymen?

Kuben med en fördubblad sidlängd har en 8 gånger så stor volym som ursprungskuben, inte dubbelt så stor.

Det blir lättare att komma undan om du inte skriver ut talen (som kan avslöja din jämförelse). Och blir du påkommen så kan du säga att du gjort allt rätt, men du dubblerade sidlängden och inte volymen.

3D-bilder skapar dessutom perspektiv, så då beror det på varifrån du tittar.

Den allra värsta visualiseringen är därför – tårtdiagrammet i 3D.

Om du använder ett tårtdiagram på detta sätt fungerar det bra och tydligt eftersom det visar hur något är uppdelat i mindre bitar. Tillsammans blir det 100 %.

Men om du gör om det till 3D så kommer du att få ett perspektiv som gör att det som är närmast kommer att se större ut (och ju mer du lutar pajen desto tydligare blir det):

Se därför till att lägga det du vill förstora längst fram (grön del i det här fallet):

Embed from Getty Images

Öva på 1D, 2D och 3D

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 16

Karta över Tolka statistik