Visualiseringar

Att läsa tabell efter tabell med siffror, på siffror, på siffror kan göra vem som helst … uppgiven:

Embed from Getty Images

Därför är det skönt om någon sammanställt siffrorna till fina diagram:

Embed from Getty Images

Bilder är förföriska av två skäl:

  • De är lättare att läsa än texter (och statistik).
  • Du minns dem bättre än talen, eftersom du då använder två olika minnen, nämligen det semantiska minnet (vad något betyder) och bildminnet. Och om du behöver välja mellan det semantiska minnet och bildminnet – välj bildminnet. Många glömmer snabbt ett namn, men sällan ett ansikte.
  • Det är mycket lättare att manipulera någon med ett diagram än en text, eftersom deras funktion är att förenkla – och då kan de lätt bli för enkla.

Eller den korta sammanfattningen:

  • ”The picture always wins!”

Karta över Tolka statistik