Vad handlar statistik om?

Statistik handlar om att sammanfatta verkligheten med siffror. Om du dessutom använder dig av vissa statistiska verktyg så kan du sammanfatta extremt mycket i ett enda tal – till exempel ett medelvärde. Det gör att vi kan greppa verkligheten på ett enkelt sätt.

Istället för att göra en enormt lång lista över hur gamla alla enskilda individer blev i Sverige den senaste generationen, så kan du fånga in alla personer i medelvärdet: 82,31 år för året 2017. Detta enda tal ger extremt mycket information som behövs för att planera till exempel pensioner, sjukvård, åldringsvård och så vidare.

… eller när man ska slippa arbeta i skolan.

De objektiva talens sanning

Siffror framställs och uppfattas ofta som objektivt sanna, vilket förstås är helt fel. Siffror kan vara lögnaktiga och vad värre är – även om de skulle vara sanna, så kan de ändå användas för att luras.

Och även siffror måste tolkas för att de ska bli meningsfulla.

Embed from Getty Images

Det är svårt att tolka statistik

Det finns emellertid en fara med att sammanfatta all data till ett sammanfattande medelvärde eller till en summa summarum. Detta enda tal kan dölja många saker. Antag att vi har en försäljningschef som vill veta hur mycket företaget sålde förra månaden och bara ber om totalförsäljningen för de fyra säljarna. Detta är vad hen får:

  • 400 000 kr

Chefen kanske blir glad och nöjd över detta resultat och nöjer sig med det. Hen utgår också ifrån att säljarna sålt för 100 000 per person. Men om hen hade granskat statistiken noggrannare hade hen sett följande:

  • Säljare 1: 350 000 kr
  • Säljare 2: 0 kr
  • Säljare 3: 45 000 kr
  • Säljare 4: 5 000 kr
Embed from Getty Images

Det ser ut som att det går att göra företaget effektivare. Ett första förslag kan ju vara att sparka säljare 2-4 och bara behålla säljare 1. Då behöver företaget bara betala lön till en säljare.

Men det kanske visar sig – å andra sidan – att säljare 1 nästa månad går in i väggen och kommer att bli sjukskriven i två år. Säljare 2 har kanske använt månaden för att förbereda affärer som kommer att genomföras nästa månad motsvarande 1 000 000 kr?

Även om talen inte kan besvara dessa frågor, så öppnar de för möjligheterna att ställa just dessa frågor.

Embed from Getty Images

Karta över Tolka statistik