Kontraster

På samma sätt som man kan få en uppfattning om ensamma tal genom att jämföra, kan jämförelser eller kontraster påverka hur vi uppfattar talen.

  • Sätt något bredvid något som är större, så ser det litet ut.
  • Sätt något bredvid något som är mindre, så ser det stort ut.

Vilken av cirklarna är störst – A eller B?

Cirklarna är lika stora! Mät gärna om du inte tror mig …

Andra kontraster blir tydliga beroende på vad du jämför med (eller vem du är), som i denna Tiktok:

Karta över Tolka statistik