Känslor är effektiva att utnyttja

Vår rädsloinstinkt har genom årtusenden tjänat oss väl och gör det fortfarande. Vi försöker undvika farliga djur, att bli instängda, att flyga och att bli skadade (både fysiskt, psykiskt och socialt). Den fungerar eftersom den är så stark – men då blir den också lätt att utnyttja i andra syften. Vem tänker rationellt när man ser en giftorm komma ringlande emot sig?

Är du kanske rädd för hajar? Du har goda skäl att vara rädd, eftersom de kan vara farliga, till och med livsfarliga. Men bör du gå omkring och vara rädd för dem i allmänhet? Nej, särskilt inte om du bor i Sverige, eftersom de årliga hajattackerna är lika vanliga som … 0!

Embed from Getty Images

Årligen sker i genomsnitt 10 dödande hajattacker i världen (och ingen av dem i Sverige).

Det är faktiskt betydligt farligare att gå och bada, eftersom cirka 350 000 människor dör varje år i drunkningsolyckor. Och det är ännu värre att åka till och från stranden, eftersom trafiken skördar så många som omkring 1 400 000 dödsoffer årligen.

Embed from Getty Images

De gäller att veta vad man ska vara rädd för! Det handlar inte om farligt något är utan om hur farligt det är och hur mycket du utsätter dig för risken:

Risk = Fara x Exponering

Men våra rädslor göds av medier, både nyhetsmedier och sociala medier, eftersom många har något att tjäna på det.

 • Det får dig att uppmärksamma saker och klicka dig dit för att läsa vidare. Då är du indragen i den globala klickonomin.
 • Det är ett lätt sätt att påverka dig att tycka och därmed i förlängningen handla på ett visst sätt, eftersom vårt handlade till stor del beror på känslor snarare än rationalitet. Och rädslorna är sådana känslor som slår ut vårt kritiska tänkande.

Och om nyhetsmedier och sociala medier matar oss med värre och värre saker, så finns en risk för att vi också uppfattar världen så. Det är något som bland annat Hans Rosling varnar för.

Embed from Getty Images

Det som en gång i tiden höll oss vid liv håller idag istället medieskapare runt om hela internet vid liv (i betydelsen att de har ett jobb).

Om du lägger ihop alla farliga saker som du säkert är rädd för, så kommer de inte ens upp till 1 % av alla dödsfall:

 • Naturkatastrofer (0,1 %)
 • Flygplanskrascher (0,001 %)
 • Mord (0,7 %)
 • Radioaktiva läckor (0 %)
 • Terrorism (0,05 %)
 • Hajar (0,00002 %)

Skilj därför på om något är skrämmande eller farligt!

Embed from Getty Images

Karta över Tolka statistik

 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Retorikanalys!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Konsten att lära!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Konsten att tänka som en expert!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur Känslor kan förbättra ditt minne som en del av Konsten att lära!