Du ser helheter

Din hjärna älskar helheter. Det gör den så mycket att den alldeles på egen hand skapar helheter, till och med sådana som inte finns.

Om du ser följande diagram:

Så kommer din hjärna att uppfatta bilden på följande sätt:

Men problemet är att i själva verket kanske verkligheten (som statistiken försöker sammanfatta) såg ut på följande sätt:

Detta går att utnyttja, till exempel genom att låta läsaren av statistiken själv dra slutsatsen att något är på ett visst, trots att du bara har några bitar av sanningen. Och vem vet, om du är en manipulatör kanske du medvetet väljer ut några delar som tillsammans skapar en felaktig, ja till och med lögnaktig bild av verkligheten. Och det kan du göra utan att ljuga, eftersom det inte är du som drar den felaktiga slutsatsen utan läsaren.

Karta över Tolka statistik

  • Läs mer om hur Helheter kan användas för att fylla i luckor som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
  • Läs mer om Helheter som en del av Den hermeneutiska cirkeln!
  • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan skapat berättelser för att få Helheter som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att läsaren ska sluta cirkeln som en del av Kritisk bildanalys!