Jämför inte äpplen med päron

Det är ofta klokt att göra jämförelser. Men jämför då sådant som kan jämföras – inte äpplen med päron, som man brukar säga.

Jämförelser

Det är okej att jämföra hur tuffa spelare är i olika sporter genom en jämförelse, som i denna Tiktok:

Problemet med denna jämförelse är dock att den bygger på både cherry picking och anekdotisk bevisföring. Dessutom finns det en fundamental skillnad mellan sporterna, som gör att det är svårt att jämföra “tuffheten” hos utövarna, nämligen att du kan få frispark eller till och med straff i fotboll om du filmar, något som inte är möjligt med motorcykel. Så helt rättvis var den nog inte …

Jämför uppfostran av barn i Sverige med barn i Nederländerna! Men kanske inte i Burundi, som är ett mycket fattigare land med helt andra levnadsförhållanden än Sverige. Observera dock att ibland kan en jämförelse mellan Sverige och Burundi ändå vara värdefull. Det beror på ditt syfte!

Jämför längden hos en människa med en annan människa! Läsaren måste kunna utgå ifrån att du jämför den långa personen med andra personer – inte träd, gafflar eller löneförhandlingar.

Jämför vikten på ett äpple med ett annat äpple, inte en vattenmelon, om du vill veta om det är tungt!

Men om du vill jämföra vikterna mellan olika frukter så kanske det kan finnas en poäng med att jämföra äpplen med vattenmeloner. Då uppstår emellertid ytterligare ett problem, nämligen att vattenmelonen inte är en frukt utan ett bär. Och det skulle göra att du faktiskt inte undersökt två olika frukter (även om du trodde det).

Definitioner som förändras

Detta problem kan också uppstå om du jämför något över tid eller plats, där definitionerna skiljer sig åt så mycket att de blir ojämförbara.

Det kan till exempel vara svårt att jämföra monarkier med republiker för att, säg, jämföra nivån av demokrati:

Romarriket var en republik (509-27 f.v.t.), men den var inte demokratisk, eftersom det inte fanns någon allmän och lika rösträtt.

I antikens Grekland fanns stadsstaten Athen som införde demokratin på 500-talet f.v.t. som statsskick. Men den demokratin var inte demokratisk eftersom bara de vuxna, fria, manliga medborgarna i Athen hade rösträtt – varken kvinnor, slavar eller medborgare från andra stadsstater fick rösta.

I Sverige år 1700 hade vi en monarki, som var en diktatur. Därför var det statsskicket inte demokratiskt.

Däremot är Sverige år 2020 demokratiskt, trots att vi har (konstitutionell) monarki som statsskick. Vi har allmän och lika rösträtt och parlamentarism.

Det kungliga slottet i Stockholm kanske kan få symbolisera den svenska monarkin både år 1700 och 2020.

DDR eller den Tyska demokratiska republiken (1949-1990) var varken en republik eller demokratisk eftersom det var en odemokratisk diktatur. Men namnet lät fint.

USA är år 2020 en republik, men demokratisk.

Hur löser vi detta problem?

Lås oss ta DDR!

Den klassiska bilden på den sovjetiske generalsekreteraren Leonid Brezhnev som kysser den östtyske ledaren Erich Honecker.

Vi kan snabbt konstatera att någon (läs Stalin) ändrat på definitionerna för republik och demokrati när det gäller DDR. Någon kanske skulle våga hävda att han använde sig av en stipulativ definition, det vill säga han bestämmer själv hur ett begrepp ska definieras. Jag tror att det istället handlar om att demokratisk faktiskt betyder ‘demokratisk’ men att han ljuger, lurar och manipulerar.

Samma sak gäller för republik, eftersom det inte var en republik utan en diktatur.

Kanske kan vi sammanfatta det på följande sätt: Uttrycket “demokratisk republik” betyder inte att det var en republik som var demokratisk i normal mening. Det gör att faktapåståendet (om vi utgår ifrån en ordboksdefinition av demokrati, som kanske kan sammanfattas till “allmän och lika rösträtt i ett parlamentariskt parlament”) att det var en republik som var demokratisk är falskt, eftersom det inte stämmer överens med sakförhållandena. Det var – kort och gott – en lögn.

Var noga med definitionerna!

Var därför noga med hur du definierar något i statistiken. Se till att använda normala betydelser för vanliga ord. Annars kommer du att jämföra äpplen och päron!

Men även svar kan ställa till det för statistiken:

Embed from Getty Images

Problemet med denna enkät är att även om den är extremt positiv så bör den ratas, eftersom den är “felaktig”.

Karta över Tolka statistik