Typvärde

Vissa saker kan vara svåra att dela upp i mindre delar. Till exempel barn. I Sverige år 2017 var genomsnittet födda barn för kvinnor i Sverige 1,69. Stackars det andra 0,69-barnet!

Då kan det vara lämpligare att ge typvärdet, det vanligaste värdet. Det kan till exempel vara den så kallade kärnfamiljen med mamma, pappa och två barn.

Typvärdet kan dock dölja viktig information. Eftersom alla barn inte växer upp med föräldrar av olika kön eller ens två föräldrar, så kommer även det att påverka medelvärdet av föräldrarna, men inte typvärdet. Med hjälp av typvärdet kan man dölja den mångfald av familjebildningar som finns i dagens samhälle:

Den normala familjen består av mamma, pappa och två barn.

Embed from Getty Images

Typvärdet kan bli väldigt konkret, som i exemplet med två barn. Men för dem som planerar förskolor och skolor är kanske medelvärdet viktigare, eftersom det talar om ifall befolkningen kommer att öka (över 2 barn per kvinna) eller minska (under 2 barn) på sikt.

Det är dock inte alla som tycker att det är klokt att fråga den typiske personen vad den vill, vilket Ricky Gervais visar i följande Tiktok:

Karta över Tolka statistik