Median

Medianen är talet i mitten. Av talen 10, 11, 11, 11, 12 är 11 medianen.

Fördelen med att använda medianen (om du vill vara seriös) är att det bortser från extremvärdena. I exemplet med Jeff Bezos kommer medianen vara den student som ligger i mitten, med en sparad förmögenhet på 100 000 kronor.

Embed from Getty Images

Jeff Bezos

Observera om det är ett jämnt antal värden så finns det inget mittenvärde. Då tar du medelvärdet av de två mittersta värdena.

Öva på medianen

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 9

Karta över Tolka statistik