Medelvärde

Det aritmetiska medelvärdet

Medelvärdet (eller om jag ska vara exakt: det aritmetiska medelvärdet) är det som nog de flesta tänker på när de hör ordet genomsnitt. Eller på engelska (“mean” betyder medelvärde):

“On average when people say average they mean mean.”

Medelvärdet är bra för mycket, eftersom det är ett enda tal som kan omfatta extremt mycket, till exempel medellängden på människor som idag skulle omfatta nästan åtta miljarder människor.

Embed from Getty Images

Medellängden på basketspelare brukar vara hög, men denna blivande NBA-stjärna behöver bli lite längre först.

Men ibland är medelvärdet knepigare att använda, eftersom det påverkas av extrema värden.

Om Jeff Bezos (Amazons grundare och världens rikaste person) ingår i en grupp på, säg, 20 personer, så kommer han att avsevärt höja medelvärdet på gruppens förmögenheter. Låt oss anta att de andra 19 är studenter och har vardera 100 000 kronor sparade. Dessa 19 kommer då ha en förmögenhet i genomsnitt på 100 000 kronor. Men eftersom Bezos lär vara god för 1418 miljarder kronor, så kommer medelvärdet för gruppen att bli cirka 74 miljarder. Det är sannolikt mångdubbelt mer än vad studenterna under hela sina livstider kommer att spara ihop tillsammans.

Embed from Getty Images

Detta går att utnyttja för en manipulatör. Det går nämligen att få saker att verka bättre eller sämre om du har extremvärden i datan, beroende på vad hen är ute efter.

Ett sätt att motverka detta är att ta bort de extrema värdena ur statistiken.

Ett annat sätt är att istället för medelvärde använda sig av medianen.

Som en avslutning följer här ett slags sammanfattning av genomsnitt i följande Tiktok:

Det är sant! Och därför är även följande sant:

The great majority of people have more than the average number of legs.

Öva på medelvärde

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 7

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 8

Karta över Tolka statistik