Genomsnitt

Egentligen borde inte ett så bra och vanligt ord som genomsnitt ställa till med några problem. Det är ju samma sak som medelvärdet av av några tal, det vill säga värdet i mitten eller det vanligaste värdet.

Embed from Getty Images

Hmm, i genomsnitt över året har den här läsken sålt sämre än de andra smakerna.

Om du inte såg den fälla som jag hade gillrat för dig så ska jag förklara den nu …

I vardagligt tal uppfattar många genomsnitt, medelvärde, värdet i mitten och det vanligaste värdet som synonymer. Men så är det inte.

Medelvärde, median och typvärde

Genomsnitt är samma sak som medelvärde, det vill säga att summan av värdena divideras med antalet värden:

  • Medelvärdet av 10, 11, 11, 11, 12 är 11. (10+11+11+11+12)/5 = 11

Medianen är värdet i mitten:

  • Medianen av 10, 11, 11, 11, 12 är 11.

Typvärdet är det värde som förekommer oftast:

  • Typvärdet av 10, 11, 11, 11, 12 är 11.

Världens mest typiska bil – Toyota Corolla. Det är den mest sålda bilen genom historien: 40 miljoner exemplar hade sålts av modellen fram till år 2013.

“Men det är ju samma sak”, kanske du utbrister nu! Ja, i det här fallet råkar det bli samma sak, men inte alltid. Och det är just det som är poängen – i vissa fall går det att välja det mått som passar för dina syften. Ibland kan “genomsnitten” vara sämre än oanvändbara – det vill säga rena rama lögner.

Fun fact: I USA 2015 tjänade 2/3 av alla anställda mindre än genomsnittslönen

Öva på genomsnitt

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 6

Karta över Tolka statistik