Få tal

Om du bara har få tal i din statistik måste de tolkas med stor försiktighet. Det handlar inte om talen i sig utan om vilka slutsatser du kan dra av dem.

Poängen med statistik och vetenskap är att man ska kunna generalisera utifrån ett stickprov, där väljarundersökningar kanske kan få utgöra typexemplet.

Väljarundersökningar

Istället för att fråga alla människor i hela Sverige vilket parti de skulle rösta på om det var val idag, så frågar du en bråkdel, eftersom det tar tid (och tid kostar pengar) att fråga alla. Men då måste ditt urval vara representativt. Kantarsifo frågar till exempel “bara” 20 000 människor när de genomföra sin väljarbarometer.

Om de bara hade frågat 100 människor så hade ingen statistiker med något slags självrespekt vågat göra en prognos.

Fördelen med att inte undersöka alla människors åsikter är förstås att det är enklare och går snabbare. Att räkna och undersöka 20 000 personers åsikter går snabbare än 7 500 000 åsikter (som är antalet med rösträtt i Sverige)! Nackdelen är dock att slumpen kan spela in. Om statistikern har otur så bara råkar det kanske vara ovanligt många centerpartister som utfrågats.

För att ändå kunna använda små undersökningar är det möjligt att uppskatta den så kallade felmarginalen, det vill säga hur stor påverkan som slumpen har. Felmarginalen kan till exempel uppskattas till 1,6 procentenheter för ett partis väljarsympatier. Om partiet fick 7 % av rösterna i väljarundersökningen, så ligger det egentliga stödet någonstans mellan 5,4 och 8,6 %. Ofta säger man att resultatet ligger inom felmarginalen eller att det är statistiskt säkerställt, vilket betyder att vi kan lita på det.

Det går ändå att luras

Även om du har ett representativt urval, så kan du sannolikt – om du använder ett litet underlag och gör tillräckligt många försök – få de svar du är ute efter. Om du är en manipulatör vill säga.

Var särskilt försiktig med exceptionella fall och anekdotisk bevisföring, det vill säga att du använder ett (ofta) personligt, extremt eller känslomässigt laddat exempel som påstås bevisa hur “alla” gör eller tycker.

Öva på få tal

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 11

Karta över Tolka statistik