Att “ljuga” med statistik

Jag har aldrig tyckt om att säga att man ljuger med statistik – sedan jag lärde mig hur det fungerade. Jag tror nämligen att den synen på statistik är lika missledande som själva statistiken kan vara!

Förmodligen beror denna uppfattning om lögner och statistik på det numera nästan mytiska citatet:

“Det finns tre sorters lögner: lögner, förbannade lögner och statistik.”

Det brukar tillskrivas någon klok och förståndig person. Problemet är att ingen vet vem det är som sa det. Men följande personer brukar dyka upp: Politikern Benjamin Disraeli, matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz, statistikern William Petty, författaren Mark Twain och filosofen Hannah Arendt.

Embed from Getty Images

Mark Twain

Isaac Asimov uttrycker det bättre:

”The closer to the truth, the better the lie, and the truth itself, when it can be used, is the best lie.”

Eller som Mark Twain uttryckte det:

“Sanningen är det dyrbaraste vi har. Låt oss vara sparsamma med den.”

Men är det verkligen lämpligt att lära ut hur man kan luras, ljuga eller manipulera med statistik? Det hjälper ju skurkarna att bli ännu bättre! Mitt svar är: De vet redan hur man gör.

Ytterligare ett sätt att illustrera hur man kan manipulera statistik är följande Tiktok, där utövaren nog kommer att få det resultat hen suktar efter.

Även om detta exempel förstås är överdrivet, så används denna princip – att i förväg säkerställa svaret – allt för ofta när det gäller “vetenskapliga” undersökningar och statistik.

Karta över Tolka statistik