Tolka statistik

Introduktion

Börja med att titta på Emily Birds frågor i följande klipp (1 min). STD betyder ‘Sexually Transmitted Disease’ – alltså könssjukdom.

Emily Bird gör en statistisk undersökning när hon frågar sina åhörare om Freemantle och könssjukdomar. Utifrån svaren drar hon slutsatserna att hela världen älskar Freemantle och att alla könssjukdomar är utrotade, eftersom så många uppgav att de tyckte om Freemantle och att ingen uppgav att hen hade en könssjukdom.

Så får man väl inte göra! Nej, det har du alldeles rätt i, men förvånansvärt ofta vrids och vänds statistiken på liknande sätt innan den presenteras för dig.

Eller med Gregg Easterbrooks ord:

Torture numbers, and they’ll confess to anything.

Embed from Getty Images

Vad de båda vill berätta är att det går att vrida och vända på statistik så att man kan bevisa nästan vad man vill med samma statistik – till och med helt motsatta budskap.

När hon frågar om någon av deltagarna har en könssjukdom, så är det knappast konstigt att ingen säger att de har det. Det är för pinsamt! Det är ett av många problem för statistiken – att människor ljuger för att skydda sig själva.

Ett annat problem är att hon låtsas att publiken är representativ för hela världens befolkning.

Det finns fler problem med statistik, många fler …

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

För att undvika att bli lurad av statistik.

Detta tankeredskap lär dig …

Detta tankeredskap är inte en kurs i statistik. Det är en hjälp för hur du kan och bör tolka statistik, med särskild tonvikt på hur du undviker att bli lurad.

Du kommer att lära dig:

  • Hur statistik skapas.
  • Hur olika typer av beräkningar kan lura dig.
  • Psykologin bakom manipulerande statistik.
  • Vilka olika typer av statistik som lurar dig på olika sätt.

Förkunskaper

Det här tankeredskapet kräver inga speciella förkunskaper. Lite grundläggande matematik hjälper dig kanske att förstå hur du räknar ut medelvärden.

Lite grundläggande mattekunskaper är alltid bra för att förstå statistik, som följande ironiserande Tiktok illustrerar:

På sätt och vis är detta tankeredskap en del av tankeredskapet Kritisk bildanalys. Det kan därför hjälpa dig ytterligare att förstå hur du dagligen blir manipulerad.

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna:

Pröva själv – Tolka statistik – Övning 0

Karta över Tolka statistik

  • Huff, Darrell, How to lie with statistics, W.W. Norton, New York, 1993.
  • Fekjær, Silje Bringsrud, Att tolka och förstå statistik, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2016.
  • Jones, Gerald E., How to lie with charts, upplaga 4, San Jose [Calif.], 2018.
  • Monmonier, Mark, How to lie with maps, upplaga 3, The University of Chicago Press, Chicago, 2018.
  • Rosling, Hans, Rosling Rönnlund, Anna & Rosling, Ola, Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen, Första upplagan, Natur & Kultur, Stockholm, 2018.
  • Statistiska centralbyråns Statistikguiden.

Du hittar mer referenser till tolka statistik i Biblioteket!