Tankeflyt skapar förståelseillusioner

När Albert Einstein skulle definiera galenskap lär han ha gjort det på följande sätt:

“Galenskap är att prova samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”

Och är det inte just det som du gör när läser om texten?

Man skulle ju kunna tycka att människor när de gått ut grundskolan skulle ha lärt sig vilka studietekniker som fungerar. Men så är det tyvärr inte. Många går dessutom igenom även gymnasiet utan att inse att omläsning är en usel studieteknik.

Märker de inte att det går dåligt? Nej, det gör de inte. Däremot får de ibland känslan av att de lärt sig något, eftersom de känner igen texten eller för att det är så lätt att plocka fram kunskapen ur minnet, eftersom de precis läst texten. De får med andra ord ett kognitivt flyt eller tankeflyt som skapar förståelseillusioner.

De tänker ungefär så här: Om jag klarar av att svara på frågan nu så kan jag det sedan. Risken kan förstås vara att om de skulle vänta några dagar så skulle det inte finnas kvar. Minnet har kanske inte blivit så starkt – till exempel med hjälp av många olika minneskrokar – att det går att plocka fram.

Bra lärande innebär att både minnas och förstå något.

Karta över Studietekniker

  • Läs mer om Tankeflyt som en del av Konsten att lära!