Min sammanfattning av studietekniker

Kombinera studieteknikerna

För att få ett varierat lärande så ska du kombinera studieteknikerna och använda dem som medel för att du själv ska förstå och inte som ett mål som är uppnått när du svarat på frågorna eller antecknat texten. Hur du gör det sammanfattar jag här.

Värm upp hjärnan

Värm upp hjärnan i förväg. Gör en mind map om ämnet som du ska lära dig. Detta behöver inte ta mer än cirka 5 minuter. Ju mer du kan desto längre tid kommer det att ta, men desto lättare blir det för dig att lära dig.

Detta gör du för att kunna tänka snabbare och smartare.

Embed from Getty Images

Oavsett vad du ska prestera är det klokt att värma upp.

Anteckna med Cornellmetoden

Anteckna med hjälp av Cornellmetoden så att du får fram de viktiga begreppen, som motsvarar dina ledtrådar från anteckningarna.

Följ sedan denna ordning:

Lär dig de viktiga begreppen

Se sedan till att du snabbt har koll på de viktiga begreppen, så att du kan förklara dem med en mening vardera. I värsta fall kan du använda dig av ren repetition som om de vore främmande glosor – men använd i sådana fall sätt som hjälper ditt minne, som flera sinnen, konstigheter och känslor.

Bearbeta de viktiga begreppen

Nu borde du kunna de viktiga begreppen. Bearbeta dem därefter till exempel genom att göra en tankemodell för att organisera begreppen. Eftersom du plockar fram kunskapen från ditt långtidsminne istället för från boken eller dina anteckningar så lär du dig mer. Uppdatera tankemodellerna när du får reda på att något inte stämmer eller kan göras på ett bättre sätt. Av denna anledning kan det vara bra att göra dem digitalt, så att du lätt kan ändra dem.

Jämför dina egna tankemodeller med eventuella tankemodeller som din lärare gjort eller som finns i läroboken.

Bra instuderingsfrågor kopplar också ihop begreppen.

Nyansera resonemangen om begreppen

När du verkligen har förstått det du ska lära dig är det dags att börja nyansera ditt tänkande. Reflektera och tänk kring det har lärt dig. Att byta perspektiv kan vara väldigt nyttigt. Försök att se det ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt eller kulturellt perspektiv. Byt mellan manligt och kvinnligt. Variera mellan aktör och struktur. Och så vidare.

Följande Tiktok kan få illustrera en bra nyansering:

Sprid ut provpluggandet

Sprid ut provpluggandet till i alla fall tre olika tillfällen före provet (med start cirka en vecka före provet). Vid dessa tillfällen ska du arbeta med tankemodeller, övningar och minnestekniker.

Gör om dina tankemodeller

Gör om dina sammanfattningar och tankemodeller utifrån nya perspektiv eller genom att använda andra tankemodeller. Det gör att du varierar ditt lärande ännu mer och skapar nya kopplingar. Dessutom byter du vanligen perspektiv, vilket gör att du kan nyansera dina resonemang om begreppen.

Memorera dina tankemodeller

Memorera dina bästa tankemodeller med hjälp av både begrepp och bildminnet. Använd minnestekniker!

Kan du det?

Kolla om du kan det! De flesta slutar plugga ”när jag kan det”. Problemet är att det kan vara svårt att avgöra om du verkligen kan något, det vill säga att det finns i ditt långtidsminne och att du har tillräckligt många och bra ledtrådar för att plocka fram kunskapen.

Det räcker inte att känna igen texten! Det kan dessutom vara så att kunskapen ligger överst i kvicksanden efter 5 minuter och därför är väldigt lätt att plocka fram.

Vänta en eller två dagar efter sista provpluggandet och kolla om du kan det då! Se också till att ha tid att fylla igen kunskapsluckorna, om du skulle ha några.

Nu är du klar!

Men skriv inte så här på nästa prov, som du kan se i följande klipp (10 min):

Karta över Studietekniker