Minnestekniker

Att memorera en text tar mycket tid och dessutom förstår du den inte om du bara memorerar den. Det är mycket bättre att förstå texten. Men ibland kan det faktiskt vara bra att memorera saker. All memorering är nämligen inte dålig. Det är bra att ha kunskap i långtidsminnet som du kan bygga vidare på.

Men olika personer har olika bra minnestekniker, som följande Toktok illustrerar:

Automatisera tänkandet

Vissa saker kan du memorera för att automatisera tänkandet i arbetsminnet, så att du tänker snabbare:

  • Multiplikationstabellen som gör att du kan lösa mer avancerade tal snabbare, till exempel 7×21. 7x2x10 + 7×1 = 147
  • Det kan också vara tyska prepositioner som styr dativ. Jag minns fortfarande melodislingan för dessa tyska prepositioner som min tyskalärare använde sig av på högstadiet, drygt 30 år senare: aus, bei mit, nach, seit, von, zu.
  • De grundläggande begreppen för det som du ska lära dig. Till exempel begrepp som riksdag, regering, parlamentarism och allmän och lika rösträtt i samhällskunskapen. Detta bör du göra så tidigt som möjligt när du börjar med ett nytt moment.
Embed from Getty Images

EU-parlamantet i Strasbourg

Komihågord

Men du kan också memorera som den sista saken du gör inför ett prov. Du kan nämligen använda minnestekniker för att vara säker på att komma ihåg alla ledtrådar som du har skapat inför provet. Man kan säga att du skapar ledtrådar till ledtrådarna genom att skapa komihågord. Du kan också försöka memorera dina tankemodeller, vilket går lättare om de är välorganiserade och kanske dessutom innehåller bilder.

Komihågorden kan också hjälpa dig att komma ihåg lösenord, som följande Tiktok får illustrera:

Utgå ifrån begreppen i dina Cornellanteckningar eller dina tankemodeller. Ta de första bokstäverna i de olika orden och försök att skapa nya ord av dessa bokstäver:

  • PEMDAS

Detta minnesord berättar i vilken ordning du ska lösa matematiska ekvationer:

  • Parenteser, Exponenter, Multiplikation, Division, Addition, Subtraktion
  • Inte: Please Excuse My Dope Ass Swag, som en elev föreslog.
  • ROY G. BIV

Detta komihågord talar om för dig i vilken ordning färgerna kommer i det synliga spektrumet (efter deras våglängder):

  • Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet

Men var försiktig med vilka ramsor du lär dig …

Använd sinnen, minnen, känslor och konstigheter

Använd även flera sinnen, känslor och konstigheter som du kopplar till dessa minnesord. Kommer du ihåg djävulen från tankeredskapet Konsten att lära? Föreställ dig hur hen äter mat med sin treudd i helvetet, som serveras i form av kinesiska tecken. Föreställ dig hur något ser ut, luktar, känns och så vidare där. Han är iklädd rosa stringtrosor och hans treudd är extremt lång, så att han måste sitta på en stol femtio meter från bordet för att kunna äta sin mat.

Embed from Getty Images

Den här bilden kanske kan hjälpa dig att minnas … ja, vad det nu kan vara …

Studera också dina tankemodeller med ögonen så att du även använder synen och bildminnet som en extra minneskrok.

Karta över Studietekniker