De bästa studieteknikerna

Som jag sagt tidigare finns det inte en studieteknik som alltid är bäst, eftersom de är bra för olika saker, vilket är något som du kan se i modellen.

En del använder du innan du läser, andra medan du läser och ytterligare andra efter att du läst läroboken.

Pröva själv – Studietekniker – Övning 2

Titta på modellen för att se hur studieteknikerna hänger ihop med principerna för hjärnan (minne och förståelse):

Hur ska jag göra det?

 • Planering? Använd kalender!
 • Uppvärmning? Gör en mind map om ämnet!
 • Anteckningar? Använd Cornellmetoden!
 • Sammanfattningar? Sammanfatta texten med egna ord! Sammanfatta med hjälp av begrepp!
 • Tankemodeller? Organisera begreppen genom att rita en tankemodell!
 • Övningar? Bearbeta genom att göra uppgifter med hjälp av Blooms taxonomi!
 • Minnestekniker? Använd komihågord!

Studietekniker är lätta att lära

Som tur är så är det lätt att lära sig bra studietekniker. Om du lägger ner några timmar på det, så kommer du att lära dig det du behöver för att klara gymnasiet. När jag undervisar i studietekniker brukar jag först ha en föreläsning om studietekniker (som motsvarar Konsten att lära) och sedan öva på framförallt anteckningar (Cornellmetoden) och tankemodeller. Det fångar in det mesta av studieteknikerna.

Om du vill träna på studietekniker själv, så är en tumregel att det tar 5-6 gånger innan de sitter bra. Men det är faktiskt ingenting som du behöver bli en expert på.

Embed from Getty Images

Så här enkelt är det att lära sig studietekniker!

Ja, faktum är att det verkar inte gå att bli en expert på att till exempel anteckna eller sammanfatta. Det handlar istället om att du ska använda dessa studietekniker – det räcker! Men, som jag redan sagt, använda dem som medel och inte som mål.

Kom ihåg följande två viktiga regler för studietekniker:

 • Studietekniker ska kombineras med varandra.

De olika studieteknikerna hänger ihop med varandra och kan och bör hjälpa varandra. De är bra för olika saker. Genom att använda olika studietekniker så varierar du dessutom ditt lärande.

 • Använd studietekniker som medel och inte som mål.

Du ska inte bara göra det som din lärare säger att du ska göra för att bli klar med uppgiften, till exempel att svara på frågorna 1–8 i boken. Risken är i sådana fall att du gör det för ytligt och bara memorerar svaren. Du ska istället använda studieteknikerna (till exempel instuderingsfrågorna) för att du själv ska förstå. Det är den viktiga förståelsen som är ditt mål!

Innan du läser kurslitteraturen

Lärandet börjar innan du öppnar böckerna. Om du förbereder ditt lärande och studieteknikerna så får du ut ännu mer av pluggandet.

Sedan gäller det att använda studieteknikerna: att läsa texten och samtidigt anteckna så att du får med dig det viktiga som du ska lära dig.

Men kom också ihåg att lärandet inte är slut när du stänger igen boken. Det är faktiskt nu det egentliga lärandet börjar, så att du både minns och förstår kunskapen.

Värm upp hjärnan

Eftersom du vill ha din hjärna maximalt effektiv måste du värma upp den. Det tar inte lång tid – ibland bara några minuter.

Det bästa sättet är att göra en brain storm med en mind map eller post it-lappar! Här följer fyra goda råd att följa när du ska delta i en brainstorm, ensam eller tillsammans med andra:

 1. Du får inte kritisera något förslag medan du håller på, inte ens ditt eget. Kritiken ska komma när du är klar.
 2. Låt tankarna flöda på egen hand, det vill säga bestäm dig inte i förväg om vad du vill tänka på.
 3. Låna och stjäl idéer skamlöst av andra för att förbättra dem.
 4. Satsa på kvantitet.
Embed from Getty Images

Ett bra sätt att börja tänka!

Karta över Studietekniker