Att lära sig på ytan eller djupet

Hur pluggar studenter?

Några forskare ville ta reda på hur studenter pluggade. De bad därför studenterna att först läsa en text, sedan skriva ett prov och slutligen svara på några frågor om hur de gjorde när de pluggade.

Forskarna såg två olika typer av studenter:

  • De som lärde sig ytligt genom att memorera kunskaperna mer eller mindre utantill.
  • De som lärde sig på djupet genom att försöka förstå vad texten handlade om.

De som läste texten ytligt ville bara minnas den. De läste därför snabbt och slarvigt. De tänkte inte på vad de läste utan ville bara komma igenom texten för att se hur mycket som fastnat.

De som läste texten på djupet försökte istället förstå vad texten handlade om. De läste texten aktivt, det vill säga att de tänkte på texten hela tiden som de läste den. Om du läser aktivt så blir det lättare att fokusera på och läsa texten. Det gör du på följande sätt:

  • Anteckna
  • Kommentera texten
  • Förutspå texten
  • Fråga texten så att du förstår
  • Kolla om du förstår texten
  • Stäm av mot syftet

De studenter som försökte lära sig på djupet skrev bättre på provet. Därför trodde forskarna att det var frågorna som studenterna ställde som var det som gjorde den stora skillnaden. Då gissade de att om alla studenter fick den typen av frågor som de framgångsrika använde sig av, så skulle alla lära sig lika bra.

Forskarna gjorde ett experiment till och fick ett överraskande resultat: Det hjälpte inte. Även om några förbättrade sig så gick det till och med sämre för en del. Detta förbryllade forskarna mycket. Varför gick det inte bra för alla när alla fick de bra verktygen för att lära sig? Och varför gick det till och med sämre för en del?

Som tur är verkar det inte vara så att du är antingen en ytlärare eller en djuplärare från födseln, det kan du själv förändra. Och det är snarare en gradskillnad än en artskillnad. Man är inte antingen eller!

Studietekniker som medel och inte som mål

Anledningen till att de bra frågorna inte hjälpte ytinlärarna var att de använde frågorna som ett mål och inte ett medel.

Med det menar jag att de bara ville svara på frågorna så snabbt som möjligt för att på så sätt bli klara med uppgiften. Det är ett dåligt sätt för att lära sig – även om det är mycket vanligt bland elever (mål).

Du ska inte läsa texten och svara på frågorna för att svara på frågorna – och göra din lärare nöjd. Du ska ställa frågor till texten som du själv behöver svar på för att förstå den (medel).

Kort sammanfattat kan man nog säga att de svarade på frågorna utan att bry sig om vad texten handlade om. Och du ska göra tvärtom – använd frågorna som medel och inte som mål.

En effektiv studieteknik är en som inte tar extra tid men skapar bättre minne och mer förståelse. Varken ytlig läsning eller omläsning är några effektiva studietekniker – de är båda bortkastad tid.

Karta över Studietekniker