Nollsummespel

Det finns en viss mängd av något i världen eller för gruppen att dela på. Om någon ska vinna eller få mer så måste någon annan förlora eller få mindre.

Sporter är ett bra exempel på nollsummespel: alla kan inte vinna.

Embed from Getty Images

Världshandeln sågs under den merkantilistiska eran (ca 1600-1850) som ett nollsummespel, där varje nation ville få en så positiv handelsbalans som möjligt. Om ett land exporterade mer så måste ett annat land importera mer. Och visst finns det en totalsumma av handel i världen, men dessa ekonomer missade marknadsekonomins poäng: att alla kan vinna på ökad handel.

Nollsummespel är egentligen inte ett retoriskt knep i sig, men någon kan använda det om en situation och då hävda att det rör sig om ett nollsummespel. Den viktiga frågan att ställa är dock om det verkligen är ett nollsummespel, det vill säga att någon bara kan vinna på andras bekostnad.

Karta över Retorikanalys