Cirkelargument

Ett argument blir inte starkare av att du försöker använda det för att bevisa sig självt, även om du använder andra ord. Det låter väl ganska rimligt – eller hur? Trots det är det inte alldeles ovanligt att debattörer använder sig av cirkelargument.

Det kan handla om att kalla en misstänkt gärningsman för mördaren i en nyhetsartikel om ett uppmärksammat dödsfall: “Mördaren måste fällas för mord eftersom hen har mördat.”

Det stora problemet med cirkelargumentationer är att de inte går att falsifiera.

Försök själv:

Du måste lyda lagen eftersom det är olagligt att bryta mot den!

Embed from Getty Images

Eller:

Celibat är onaturligt och ohälsosamt eftersom det är varken naturligt eller hälsosamt att exkludera sex ur sitt liv.

Följande går dock att argumentera emot – som lärare lovar jag dig det! 🙂

Du kan inte ge mig bara ett C på tentan, jag är ju en A-student!

Den här typen av argumentation kallas ibland för “begging questions” på engelska.

Embed from Getty Images

Så kallade begging questions är inte av den här typen …

Följande Youtube-klipp (2 min) ur Futurama får förtydliga cirkelbeviset tydligare:

Ordboksdefinitioner

Ordboksdefinitioner måste per definition vara cirkelargument, eftersom ett begrepp definieras av andra begrepp, som då måste definieras av ytterligare andra begrepp. Till slut kommer man på något sätt tillbaka till utgångspunkten – det ord som skulle definieras.

Vi prövar:

Kalle är en elev.

Vi tittar i NE hur begreppet elev definieras:

Elev = person som får undervisning

Men vad innebär undervisning? Enligt NE:

Undervisning = förmedling av kunskaper i organiserad form och på systematiskt sätt särsk. i skola

Hmm, vad är en skola?

Skola = institution där undervisning bedrivs särsk. om den obligatoriska för barn och ungdom

Embed from Getty Images

Elev? Undervisning? Skola?

Än så länge inga cirkeldefinitioner. Men om vi tittar på en av betydelserna av begreppet skola, så kan vi läsa följande:

Skola, betydelse ”c” = om sammanfattningen av elever och personal (el. enbart elever): hela ~n deltog i kampanjen “Håll naturen ren”

Då används begreppet elev för att definiera begreppet elev. En skolan består – bland annat – av elever och en elev är en person som går i skolan.

Som du kanske förstår så kommer vi att hitta fler och fler begrepp som definierar varandra ju mer vi letar. Men ju större och mer omfattande cirklarna är desto svårare är det att upptäcka ett cirkelresonemang.

Karta över Retorikanalys