Anekdotisk bevisföring

Att använda enstaka, ofta personliga erfarenheter som bevis för sin argumentation är vanligt och ofta gånger mycket övertygande:

“Min vän har tre barn som alla är ovaccinerade, och alla är kärnfriska.”

Problemet med denna anekdotiska bevisföring är att den ofta är förfärligt dålig som bevis. Om du vill nå sanningen får du gå via vetenskapen som kräver systematisk forskning i form av statistik istället för lösryckta iakttagelser.

Det förstod våra förfäder när de formulerade ordspråket: “En svala gör ingen sommar.”

Embed from Getty Images

Anekdoterna kan däremot användas som konkreta exempel på statistiken – då är de rätt använda.

Karta över Retorikanalys