Ledande fråga

  • Har du slutat slå din fru?
  • Är du dum eller spelar du?

Dessa två frågor är exempel på en speciell sorts ledande fråga som har kallats för en retorisk rävsax, eftersom du förlorar oavsett vad du svarar – om du verkligen försöker svara på frågan.

Andra exempel på ledande frågor är följande:

  • Hur nöjd är du med vår produkt?
  • Vi kommer att införa drogtestning på högskolan för att hjälpa alla dem som har problem och den som inte använder droger har ju förstås ingenting att frukta. Vill du också hjälpa till med detta?
  • Visst såg du Anders Andersson gå in i affären 20.15 i tisdags iklädd en svart rock?
Embed from Getty Images

Dessa frågor leder dina tankar i en viss – förutbestämd – riktning. Förmodligen vill frågeställaren ha ett visst svar. Så här skulle samma frågor kunna formuleras för att istället vara neutrala:

  • Vad tycker du om vår produkt?
  • Vad anser du om att drogtesta studenter på högskolan?
  • Såg du någon gå in i affären i tisdags?
Embed from Getty Images

“Dit bort ska dina tankar!”

Ledande frågor är speciellt knepigt i polisförhör, eftersom målet rimligen måste vara att ta reda på vad som hänt och inte sätta dit någon oskyldig. Och ännu allvarligare blir det om barn är inblandade eftersom de är mycket lättare att manipulera med ledande frågor än vuxna.

Karta över Retorikanalys