Halmdockan

En halmdocka (strawman på engelska) innebär att man tillskriver någon en annan ståndpunkt som är lättare att besegra, trots att den personen kanske inte alls har den åsikten. Detta är synnerligen vanligt i politiska debatter.

Halmdockan styrka är att den – för att avleda fokus – är lika lättantändlig som Gävlebocken framåt jul.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Brannd_bock_crop.jpg

Gävlebocken 1998. Av Beyond My Ken.

Dess nackdel är dock att den är lika lätt att besegra som bocken är att bränna ner – om man bara använder sitt förnuft.

I följande Youtube-klipp får Simpsons illustrera halmdockan:

Karta över Retorikanalys