Associationsskuld

Ett effektivt sätt att avleda uppmärksamheten på är att locka mottagarens tankar i en viss riktning med hjälp av associationer. Du har några associationer till nästan allt du känner till. Vad säger du om jag säger “politik”? Kanske svarar du “viktigt”, “tråkigt” eller “roligt”. Oavsett svar så har du några associationer till ämnet.

Embed from Getty Images

För retorikern gäller det att hitta rätt associationer för sitt budskap, som så många som möjligt av mottagarna har i sina långtidsminnen. En del tycker om EU och andra inte, men alla (nästan) ogillar Hitler. Därför kan man använda sig av Hitlerkortet i en diskussion om EU, till exempel med följande analogi:

  • Talare 1: “EU-samarbetet har verkligen enat Europa.”
  • Talare 2: “Även Hitler ville ena Europa.”

Med det sagt har talare 2 skapat en koppling mellan EU och Hitler och eftersom alla dina associationer om Hitler är dåliga (hoppas jag), så kommer Hitlerassociationen rimligen smutsa av sig på dina tankar om EU – oavsett om de var positiva eller negativa från början.

Du köper kanske inte argumentet men du tvingas att fundera kring det – och vips är dina tankar någon annanstans. Poängen var ju inte att du skulle köpa Hitlerargumentet (så starkt är det nämligen inte), utan att det skulle avleda dig från vad frågan handlar om – EU-samarbetet.

Embed from Getty Images

Karta över Retorikanalys

  • Läs mer om Associationer som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om Analogier som en del av Kritisk bildanalys!