Pathos

Pathos handlar om att få åhörarna att bli berörda av ditt tal. En personlig berättelse kan fungera mycket starkt eftersom dina lyssnare kan känna igen sig i det du berättar. För även om vi gärna vill tro att vi är rationella, så visar det sig – inte minst i reklamen – att vi är påverkbara. De flesta brukar tro att andra är lättpåverkade men inte de själva …

Pathos är kanske den starkaste av de tre retoriska tillvägagångssätten. Du använder pathos genom att:

  • Sätta känslor i rörelse
  • Använda en berättelse
  • Använda bilder
  • Väcka humor, ilska eller rädsla

Karta över Retorikanalys