Retorikanalys

Introduktion

Det är skillnad på retorik och argumentation. En text som du läser kan ha en otroligt bra argumentation, men som ändå kan besegras av en mästerlig retorik, som kanske innehåller extremt svaga argument.

Det är också skillnad på tal och tal, vilket följande Tiktok visar (som förstås avsiktligt skönmålar Obama och svartmålar Trump):

Ta Hitlers tal till exempel. Det går inte att förneka att han – i sin tid och i sin kontext – var en god talare (retoriker), även om hans argument var både svaga och moraliskt förkastliga.

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Retorik är läran om talekonsten, det vill säga hur man övertygar någon om något. Det är på sätt och vis ett vidare begrepp än argumentationsanalys, som handlar om att analysera vissa argument, nämligen de logiska. Retorik handlar om att vinna debatten – vilket gör att ett fult argument kan vara effektivare än ett juste. Då är det bra retorik! Och det är bra att känna till hur de gör …

Detta tankeredskap lär dig …

Detta tankeredskap handlar inte om att göra en fullständig retorikanalys utan om att titta närmare på hur man med några enkla knep kan få sin argumentation att verka starkare, trots att det egentligen är svaga eller till och med felaktiga argument.

Det finns sedan antiken tre sätt att övertyga någon: Ethos (karaktär), logos (logik) och pathos (känslor). Det gäller alltså att använda dessa tre sätt så effektivt som möjligt. Och för att göra det finns det en mängd knep, både fula och fina.                  

Sedan är det dags att välja ut dina bästa argument för din tes. Ditt svagaste argument placerar du i mitten, eftersom det enklast kommer att glömmas bort. För att visa att du är nyanserad (vilket du förstås inte är, men det stärker ditt ethos!) så kan du ta upp motståndarens argument – så starka som möjligt, men som du samtidigt kan smula sönder. Ditt starkaste argument, som gärna får ha pathoskaraktär, ska komma sist – det är nämligen det som dina åhörare kommer att minnas.

Förkunskaper

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att kunna ta till dig detta tankeredskap, men det är en fördel om du gått igenom Kritisk bildanalys och Argumentationsanalys.

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna:

Pröva själv – Retorikanalys – Övning 0

Karta över Retorikanalys

Du hittar mer referenser till retorikanalys i Biblioteket!