Läsa tystnader

Hur gör vi om vi inte har några rader att tolka – varken på eller mellan?

Både det mess man inte skickar eller den ursäkt som inte ges kan vara både effektiva och informativa budskap eftersom avsaknaden av ett innehåll i en viss kontext kan vara meningsfullt.

Ibland talar man om argumentum e silentio ’bevis från tystnaden’, som förekommer i de historiska vetenskaperna. Det innebär att man försöker tolka avsaknaden av information i källorna.

Att läsa tystnader är inte samma sak som att läsa mellan raderna, trots att de kan tyckas likna varandra. När du läser mellan raderna så tolkar du in något i texten som inte står utskrivet, men när du läser tystnader så tolkar du det faktum att något inte står utskrivet i texten.

I till exempel Marco Polos (1254–1324) reseskildringar nämner han inte den kinesiska muren. Innebär det att han inte var där? Är det ett belägg för att reseskildringen är en bluff? Varför skulle han inte nämna den om han sett den? Det är inte alldeles lätt att använda sig av en sådan bevisföring – och då väger den lätt.

Kinesiska muren som fanns på plats vid tiden för Marco Polos påstådda besök.

Ta vidare det faktum att antalet våldtäkter i de svenska rättsprotokollen från äldre tid är förvånansvärt få. Innebär det att våldtäkter var något mycket ovanligt? En vidare tolkning av detta är att det i sådana fall – i alla fall ur detta perspektiv – var ett bättre samhälle. Men en bättre tolkning är kanske att det handlar om mörkertalet, det vill säga att brotten faktiskt ägt rum, men att de av någon anledning inte letat sig fram till domstolsprotokollen.

Hur ska vi göra med det faktum att mycket färre kvinnor än män nämns i de historiska källorna? Slå fast att andelen kvinnor var lika många färre? Knappast …

Dessutom kan man ibland tala om en talande tystnad. År 2016 fick Bob Dylan nobelpriset i litteratur. I vanliga fall får nobelkommittén snabbt tag på pristagaren och därefter belägras dennas hem av journalister. Men Dylan var svår att få tag på och han hörde inte av sig trots att man visste att han fått reda på nyheten. Vad innebar det att han inte hörde av sig? Några medlemmar av nobelkommittén för litteratur tog illa upp och såg det som en förolämpning, andra att han bara ville vara den han var.

Embed from Getty Images

Bob Dylan

Att tolka tystnader är svårt, mycket svårt …

När ska man läsa tystnader?

  • När något förväntat saknas i texten

Karta över Lästekniker