Läsa på raderna

Spontant uppfattar nog de flesta att läsning handlar om att läsa orden som texten är uppbyggd av. Därefter behöver man egentligen bara lära sig fler ord enligt detta synsätt.

I grunden handlar det om att förstå vad de enskilda orden betyder.

I början kan det till och med vara svårt att läsa på raderna

En del ord kan betyda flera olika saker: “Ge mig hundra kronor!” hör du kanske någon säga. Kronor kan betyda både ’pengar’ och ’huvudprydnader’. Du kommer sannolikt att tolka detta som pengar, dels eftersom kungakronor är så ovanliga, dels för att ytterst få människor behöver hundra sådana kronor.

Det är inte ens säkert vad så enkla ord som ja eller nej betyder i alla sammanhang. Kanske kan följande – förvisso sexistiska och numera politiskt inkorrekta – uttalande få sammanfatta detta problem:

When a diplomat says yes, he means perhaps. When he says perhaps, he means no. When he says no, he is not a diplomat. When a lady says no, she means perhaps. When she says perhaps, she means yes. But when she says yes, she is no lady.

Man kan också fråga sig hur mycket information som finns i de två bokstäverna J och A. Om ordet ”ja” yppas som svar på frågan ”Tager du denna man?”, så får man hoppas att det finns oerhört mycket tänkande, reflekterande, förhoppningar och känslor kopplade till det, trots att de alla kan reduceras till JA! Men då läser vi mellan raderna …

 

När ska man läsa på raderna?

  • Alltid

Öva på att läsa på raderna

Pröva själv – Lästekniker – Övning 1

Pröva själv – Lästekniker – Övning 2

Karta över Lästekniker