Läsa aktivt

Om du ska välja en enda pusselbit att fokusera på för att bli en bättre läsare, så är det den aktiva läsningen. När du läser aktivt så bearbetar du texten. Det gör att du minns och förstår texten bättre. Och det är den aktiva läsningen som tydligast skiljer ut den goda läsaren från den svaga.

Det är viktigt att du läser texten aktivt, det vill säga att du tänker på och bearbetar den i arbetsminnet när du läser. Den aktiva läsningen består av sex stycken verktyg:

 • Anteckna
 • Kommentera texten
 • Förutspå texten
 • Fråga texten så att du förstår
 • Kolla om du förstår texten
 • Stäm av mot syftet

Anteckna

Om du antecknar medan du läser så är det en bra hjälp för att läsa aktivt. Det gör att du hela tiden måste reflektera över texten: Ska det här vara med? Är detta viktigare än det som står där? Hur hänger mina anteckningar ihop?

Kommentera texten

Du kommenterar för att koppla ihop texten med dina tidigare kunskaper så att du förstår, minns och lär dem. Det kan du till exempel göra på följande sätt:

 • Det här är ju samma sak som …
 • Det här påminner om det vi läste i engelsk grammatik förra månaden!
 • Men jag håller inte med författaren om detta!

Förutspå texten

När du förutspår texten så gissar du vad texten handlar om eller vad som kommer att hända. Din hjärna prövar sig fram genom texten genom att göra olika tolkningar av texten detaljer som den sedan prövar mot kontexten (helheten), för att se om tolkningarna stämmer.

Man kan säga att du formulerar hypoteser (vetenskapliga gissningar) som testas under läsningen. Det skapar en helhet och därmed förståelse.

Ju svårare texten är desto oftare behöver du förutspå den. Du stämmer av dina gissningar då och då med texten.

Jämför detta med orientering:

 • Du ska från punkt A till B!
 • Du har förberett dig med en karta (= förberedande läsning).
 • Du använder en kompass (gissningar) för att ta ut en riktning.
 • Efter ett tag så stämmer du av om din riktning (gissning) var rätt.
 • Om du var fel ute så justerar du riktningen (gissar igen) och springer vidare.
 • Om du kommer fram till punkt B har du förstått texten

Denna Tiktok kommer att få dig att ställa mängder med frågor till berättelsen för att förutspå vad kvinnan pratar om – men jag tror inte att du kommer att gissa rätt:

Följande Tiktok visar dock på ett problem med att förutspå texten – det blir fel helt enkelt …

Fråga texten så att du förstår

För att förstå texten är det mycket effektivt att ställa frågor.

Ett sätt är att använda instuderingsfrågor som du fått av din lärare. Sådana frågor är framförallt bra för att peka ut vad som är viktigt i texten. Nackdelen med instuderingsfrågor är att de ibland styr din läsning så mycket att du inte läser resten av texten tillräckligt noga.

Även om du kan få viss hjälp av instuderingsfrågor så är det du som ska förstå – så därför måste du fråga det du behöver för att förstå. Det är inte säkert att instuderingsfrågorna hjälper dig att förstå texten. Du ska ställa frågor som:

 • Vad betyder det här ordet?
 • Vad menar författaren med X?
 • Vilken är författarens slutsats?

Jag vet!

Ställ egna frågor som du behöver veta svaret på för att förstå texten. Och var försiktig så att du inte använder frågorna som ett mål, nämligen att besvara frågorna utan att reflektera över dem. Använd frågorna som ett medel för att förstå!

Kolla om du förstår texten

Något som goda läsare ofta gör men sällan de svaga är att de kontrollerar om de faktiskt förstår texten. Du har liksom jag börjat läsa många texter och efter ett tag märkt att du inte har en aning om vad du läst. Det kan bero på överbelastning av arbetsminnet, att du tänkte på annat eller att texten var för svår. Eller en blandning.

Några enkla knep för att aktivt hålla koll på om du förstår texten är följande:

 • Fråga dig själv: ”Vad handlade det senaste avsnittet om?”
 • Sammanfatta genom att skriva en rubrik till stycket du precis läste!

Då kontrollerar du att du förstår texten. Om du inte förstått texten så måste du läsa om den och kanske be din lärare om mer hjälp.

Men det handlar också om att anpassa läsningen, både om texten är för svår och för lätt:

 • Texten är för lätt > Läs snabbare
 • Texten är för lätt > Använd färre verktyg för den aktiva läsningen
 • Texten är för svår > Läs långsammare
 • Texten är för svår > Använd fler verktyg för den aktiva läsningen

Detta kallas för metakognition.

Stäm av mot syftet

Eftersom du alltid har ett syfte med din läsning, är det klokt att då och då stämma av mot syftet. Annars finns risken att du läser i onödan.

Stäm av mot syftet:

 • Texten är relevant > Läs aktivt vidare
 • Texten är irrelevant > Hoppa över eller skumläs

När ska man läsa aktivt?

 • När det är en text som är viktig eller som du måste lära dig.

Det var det sista …

Öva på aktiv läsning

Pröva själv – Lästekniker – Övning 6

Karta över Lästekniker