Min sammanfattning av lästekniker

När du läser en text måste du – förstås – läsa alla orden som står i texten. Det är att läsa på raderna.

Men du måste också hjälpa till med dina tidigare kunskaper om världen, så att du kan fylla ut de luckor som författaren tror att du förstår. Hen slipper skriva ut allt och det går snabbare för dig att läsa texten – båda vinner på det! Då läser du mellan raderna.

Men ibland hjälper det inte att fylla ut saker som saknas i texten eftersom författaren istället vill att du ska läsa texten som en metafor eller analogi. Om du gör det så läser du bildligt.

Embed from Getty Images

Att läsa en serietidning med bilder är inte samma sak som att läsa bildligt.

Ibland kan det vara så att författaren medvetet att inte ta med något i texten. Det spelar inte alltid någon roll för förståelsen av texten, men det kan ändå finnas ett budskap till läsaren. För att förstå detta budskap måste du läsa tystnaderna i texten.

I vissa fall kanske du vill veta något om författaren som texten inte alls handlar om, till exempel hens syn på manlighet. Då kan du läsa texten motströms genom att läsa en text som handlar om någonting annat än det du vill veta mer om.

Det bästa sättet att förstå en text och lära sig den är att engagera sig med den. Du bearbetar då texten på olika sätt, till exempel genom att använda studietekniker eller genom att kommentera den. Du kontrollerar också att du förstår texten. Då läser du aktivt.

Karta över Lästekniker