Skumläsning

När du skumläser en bok gör du det för att få en överblick av texten. Det handlar om att du inte läser själva texten. Kanske låter du ögonen “skumma” texten medan du bläddrar igenom boken. Du vill se helheten, inte alla enskilda detaljer.

Men några saker läser du på ett normalt sätt, nämligen sammanfattningar, rubriker, punktuppställningar, markerade ord och instuderingsfrågor. Du tittar även på bilder och tankemodeller.

Det är dock inte samma sak som så kallad speed reading, som är en myt. Det funkar inte.

Observera att du inte skapar någon förståelse av texten genom att skumläsa. För att förstå texten måste du läsa den empatiskt.

Embed from Getty Images

Användningsområden för skumläsning

  • För att få en helhetsbild om vad som står i texten
  • För att avgöra om boken är värd att läsas från pärm till pärm
  • För att avgöra vad som ska läsas empatiskt och/eller kritiskt

Karta över Lässtrategier

  • Läs mer om myten Speed reading som en del av Konsten att tänka som en expert.