Selektiv ”läsning”

När du pluggar på högskolenivå är det viktigt att veta inte bara vad du ska läsa utan också vad du inte ska läsa. Du ska nämligen inte läsa allt som står på litteraturlistan eller i läroboken. Denna lässtrategi handlar inte om läsning per se.

Dessutom ska du inte läsa det som du ändå läser på samma sätt.

Det handlar om att läsa effektivt och att spara tid.

Välj bort

Ibland har din lärare valt en bok eftersom det finns några bra kapitel att läsa. De resterande kapitlen följer bara med av farten i litteraturlistan …

Läs extensivt

Ibland kan det hända att det står på litteraturlistan att vissa böcker ska läsas extensivt eller att de utgör referenslitteratur.

Att läsa extensivt innebär i det här sammanhanget att du ska skaffa dig en överblick av boken utan att analysera den djupare. Det handlar om att läsa boken, men det räcker vanligen att du bara läser igenom texten. Om det finns ett sammanfattande kapitel bör du dock läsa det noggrannare.

Embed from Getty Images

Läs intensivt

Motsatsen till att läsa extensivt är att läsa intensivt. Då ska du läsa aktivt, ta anteckningar och ibland även kritiskt.

Välj lässtrategi

Och av det du ändå läser ska du läsa vissa saker noggrannare och andra mer översiktligt. En del kan skummas, annat läsas empatiskt och vissa delar ska läsas kritiskt.

Men hur vet du vad du ska läsa och hur noggrant du ska läsa det?

  • Läs kursbeskrivningar och betygskriterier!
  • Lyssna på föreläsningarna och dina lärare! De tar nämligen upp det som är viktigt att kunna. Din lärare har säkert en något annan uppfattning om det viktiga i kursen än dina böcker (som delvis skrevs i andra syften).
  • Utgå från de viktiga begreppen! De presenteras förhoppningsvis under kursen. Det som dina böcker tar upp om dessa begrepp är förstås nödvändigt att lära sig.
  • Be att få titta på tidigare tentor! Där brukar man få en god uppfattning om vad lärarna vill bedöma, vilket är det du ska lära dig.
  • Fråga din lärare om du fortfarande är osäker!

För att kunna välja lässtrategi måste du kunna avgöra vad som är viktigt, vilket beror på ditt syfte …

  • Är det för att söka information om X? Då är information om Y ointressant.

Då ska du välja sökläsning!

  • Är det för att få en överblick av texten? Då behöver du helheten och inte detaljerna.

Då ska du välja skumläsning!

  • Är det för att avgöra trovärdigheten hos texten? Då behöver du hitta information om författarens åsikter och syftet med texten.

Då behöver du läsa texten källkritiskt.

  • Är det för att lära det som står i texten till provet? Då behöver du läsa sådant som din lärare tar upp på genomgångarna extra noggrant.

Då ska du välja empatisk läsning! Och sedan studietekniker.

Användningsområden för selektiv “läsning”

  • Du bör alltid göra en selektiv “läsning”, eftersom det sparar tid och gör att du inte blir lurad av texten.

Karta över Lässtrategier